Μετά την άκρως επιτυχημένη διεξαγωγή των συνεδρίων ISMRC 2009, ACTC 2012 και ACTC 2014, με ιδιαίτερη χαρά σάς ανακοινώνουμε πως το ACTC 2017 θα διεξαχθεί στη Ρόδο, 4 - 7 Οκτωβρίου (http://www.actc2017.org/).

Analysis of Circulating Tumor Cells Lab (ACTC)

To Εργαστήριο Ανάλυσης Κυκλοφορούντων Καρκινικών κυττάρων (ACTC Lab) βρίσκεται στο Εργαστήριο Αναλυτικής Χημείας του Τμήματος Χημείας στη Σχολή Θετικών Επιστημών του ΕΚΠΑ, στην Πανεπιστημιούπολη. Το Εργαστήριο είναι στελεχωμένο με εξαιρετικά έμπειρο επιστημονικό προσωπικό στον τομέα της υγρής βιοψίας. Συγκεκριμένα στο Εργαστήριο σήμερα απασχολούνται συνολικά 8 άτομα, ως ερευνητές, συνεργαζόμενοι ερευνητές, και υποψήφιοι διδάκτορες. Συνολικά έχουν εκπονηθεί στο εργαστήριό μας 41 εργασίες ειδίκευσης (Master) και 11 διδακτορικές διατριβές, οι περισσότερες σε θέματα σχετικά με την υγρή βιοψία.

Το ACTC lab έχει καθιερωθεί διεθνώς στον τομέα της υγρής βιοψίας, μέσω πολλών σχετικών με υγρή βιοψία δημοσιεύσεων σε διεθνή περιοδικά και ερευνητικών προγραμμάτων. Εξαιρετικά προβλήθηκε το εργαστήριο σε διεθνές επίπεδο μέσω της διοργάνωσης τριών διεθνών επιστημονικών συνεδρίων, τα οποία προσήλκυσαν το διεθνές ενδιαφέρον στο χώρο και τα οποία παρακολούθησαν πλήθος ερευνητών από όλο τον κόσμο, συγκεκριμένα των: 1) “7th International Symposium on Minimal Residual Disease” September 2009, Athens, Greece  (http://ismrc2009.chem.uoa.gr), 2) “Advances in Circulating Tumor Cells: From Basic Research to Clinical Practice”, October 2012, Athens, Greece και 3) “Advances in Circulating Tumor Cells: From Basic Research to Clinical Practice”, October 2014, Crete, Greece (www.actc2014.org).   

Η Υγρή Βιοψία (Liquid Biopsy) συνιστά την ανάλυση περιφερικού αίματος ασθενών με καρκίνο για την άντληση πληροφοριών σχετικά με την εξέλιξη του όγκου σε τακτά χρονικά διαστήματα μέσω μίας απλής αιμοληψίας. Η υγρή βιοψία αποτελεί σήμερα την αιχμή του δόρατος στην έρευνα του καρκίνου, και ενδείκνυται για τις περιπτώσεις εκείνες όπου η κλασική βιοψία του όγκου καθίσταται δύσκολη έως αδύνατη, ενώ παράλληλα επιτρέπει τόσο την παρακολούθηση της εξέλιξης της νόσου σε πραγματικό χρόνο, όσο και αυτή της αποτελεσματικότητας της θεραπείας βελτιώνοντας δυνητικά την θεραπευτική επιλογή. Η ανάλυση του μοριακού προφίλ του όγκου που προέρχεται από κυκλοφορούντα καρκινικά κύτταρα (Circulating Tumor Cells, CTCs) και νουκλεικά οξέα (circulating tumor DNA, ctDNA και circulating miRNAs, cmiRNAs) στο περιφερικό αίμα προσφέρει μια καινοτόμο μη-επεμβατική προσέγγιση, η οποία επιτρέπει τη συνεχή λήψη πληροφοριών σχετικά με την εξέλιξη του όγκου, τη διάγνωση αλλά και την ανταπόκριση στη θεραπεία ασθενών με καρκίνο σε πραγματικό χρόνο. 

Ερευνητική δραστηριότητα

Το ACTC lab λειτουργεί κατά τη διάρκεια των τελευταίων 15 ετών εστιάζοντας στην ανάπτυξη, αναλυτική και κλινική αξιολόγηση πρωτοπόρων και καινοτόμων μεθοδολογιών, στο πλαίσιο της υγρής βιοψίας. Η έρευνά μας στο εργαστήριο εστιάζεται κυρίως στην ανάπτυξη, αξιολόγηση και κλινική εφαρμογή πρωτοπόρων μοριακών δοκιμασιών για την ανίχνευση, ποσοτικό προσδιορισμό και μοριακό χαρακτηρισμό των κυκλοφορούντων καρκινικών κυττάρων (CTCs), κυκλοφορούντος DNA στο πλάσμα (ctDNA) και την κλινική αξιολόγησή τους για την πρόγνωση και πρόβλεψη στην ανταπόκριση σε συγκεκριμένες στοχευμένες θεραπείες στον καρκίνο μαστού, προστάτη, μη-μικροκυτταρικό καρκίνο πνεύμονα, κεφαλής και τραχήλου, ωοθηκών κ.ά.

Συγκεκριμένα, έχουμε δημοσιεύσει ερευνητικές εργασίες στους ακόλουθους τομείς :

α) ανάπτυξη συνοδών διαγνωστικών εξετάσεων στον τομέα της υγρής βιοψίας

β) ανάπτυξη και κλινική αξιολόγηση μεθόδων απλής και πολλαπλής RT-qPCR για την ανίχνευση, ποσοτικό προσδιορισμό και μοριακό χαρακτηρισμό των CTCs

γ) ανάπτυξη μεθόδων υγρών μικροσυστοιχιών (liquid bead arrays) που βασίζονται σε πολλαπλή RT-PCR για την ανίχνευση και μοριακό χαρακτηρισμό των CTCs (Luminex system)

δ) μελέτη επιγενετικών τροποποιήσεων σε CTCs και ctDNA στο αίμα ασθενών με διάφορους τύπους καρκίνου: μαστού, πνεύμονα, παχέος εντέρου, ωοθηκών, προστάτη, κ.ά.

ε) ανάπτυξη υπερευαίσθητων μεθόδων για την ανίχνευση σπάνιων μεταλλάξεων σε CTCs και ctDNA ασθενών με καρκίνο μαστού

στ) αξιολόγηση των circulating miRNAs ως βιοδεικτών σε διάφορους τύπους καρκίνου.